Szövetkezetünk munkáját lehetővé tevő jogszabályok

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek működését biztosító, hatályos jogszabályok:

 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

A fenti jogszabályok jelenleg hatályos, közérdekű nyugdíjas szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseit az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény állapította meg, mely a 2010. évi CXXX. tv. 12. § (2)-bek. alapján a módosító rendelkezések hatályba lépése után hatályát vesztette.

A jogszabályokat a Nemzeti Jogszabálytár segítségével ellenőrizheti.